VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY

Aktuálne informácie o liekoch spoločnosti Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. registrovaných v Slovenskej republike nájdete na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo súhrnu charakteristických vlastností lieku (SmPC) a laickej verejnosti informácie z písomnej informácie pre používateľa (PIL).

C

D

M