Hlásenie nežiaducich účinkov

V prípade, že chcete nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok nášho lieku alebo problémy s kvalitou našich výrobkov, kontaktujte nás čo najskôr telefonicky alebo emailom na adrese Slovak.PVG@glenmarkpharma.com,
prípadne vyplňte kontaktný formulár.


Uveďte, prosím, akého lieku sa nežiaduci účinok týka, popis reakcie na liek, ktorú pokladáte za nežiaduci účinok, či ste pacient alebo zdravotnícky pracovník a údaje o pacientovi, u ktorého došlo k výskytu nežiaduceho účinku (pohlavie a vek, prípadne iniciálky a dátum narodenia). Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť podozrenie na nežiaduci účinok lieku  pomocou formulára na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Hlásením podozrení na nežiaduce účinky liekov spoločnosti Glenmark pomáhate zaistiť bezpečnosť našich produktov a našich pacientov.