O KROK VPRED

V roku 1977 sa Glenmark vydal na cestu obohacovania života pacientov. Dnes sme spoločnosť s obratom 1,5 miliardy dolárov s viac ako 14 000 zamestnancami 60+ národností so zastúpením v 50 krajinách. Podarilo sa nám nielen vybudovať úspešnú globálnu značku zameriavajúcu sa na výrobu generík, ale stala sa z nás taktiež organizácia, ktorej hlavnou hnacou silou sú inovácie.

Všetko začalo postupne malými krokmi. Skúsenosti, ktoré sme priebežne získavali, nám pomáhali zdokonaľovať naše stratégie a postupovať vpred, nachádzať nové spôsoby práce, ktoré sa opierajú o naše pevné základy a predovšetkým o prácu našich ľudí. Snažíme sa byť vždy o krok vpred. O krok vpred s dôrazom na spoločenskú zodpovednosť a obohacovanie ľudských životov.

Spoločnosť Glenmark si udržiava svoje strategické zameranie na kľúčové terapeutické oblasti a buduje konkurencieschopné produktové portfólio po celom svete.

V USA sa zameriavame na špecializované a diferencované generické produkty a spoločnosť Glenmark sa tu vyprofilovala ako popredný hráč v oblasti dermatológie a orálnych antikoncepčných prostriedkov

V Indii zostávame jednou z najrýchlejšie rastúcich farmaceutických spoločností s významným trhovým podielom v našich kľúčových terapeutických oblastiach, medzi ktoré patria prípravky na liečbu respiračných, dermatologických a kardiometabolických ochorení. V krátkom časovom horizonte sme tiež rozšírili naše služby v oblasti starostlivosti o zákazníkov o tri silné značky.

Pevnú pozíciu máme aj v Európe, najmä vo Veľkej Británii a Nemecku. Uvedenie kombinácie salmeterol/flutikazón na trh v severských krajinách je skvelým príkladom toho, ako si Glenmark udržiava náskok pred konkurenciou.

Pokiaľ ide o trhy RoW (zvyšok sveta), Glenmark zostáva dominantným hráčom v Rusku, kde patrí medzi popredných výrobcov dermatologických prípravkov.

V regióne Blízkeho východu a Afriky sú našimi najsilnejšími trhmi Keňa a JAR. Výrazné zastúpenie máme aj v Ázii, kde sú našimi kľúčovými trhmi Filipíny a Malajzia. V Latinskej Amerike je naším najväčším trhom Brazília, kde sa dlhodobo zameriavame na portfólio respiračných prípravkov.

Spoločnosť Glenmark je lídrom na trhu s mnohými aktívnymi farmaceutickými látkami na čiastočne alebo plne regulovaných trhoch. Vďaka výskumným a vývojovým centrám spoločnosti Glenmark v Indii sa naše inovačné úsilie nikdy nezastaví a na inováciách pracujeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Naše investície do výskumu a vývoja nás udržujú o krok vpred a prinášajú nové prelomové molekuly, ktoré sa nachádzajú v rôznych fázach vývoja. Naše zameranie na poskytovanie pridanej hodnoty pacientom prostredníctvom postupných inovácií nás posunulo bližšie k celosvetovému uvedeniu na trh nášho prvého značkového špecializovaného prípravku.

Globálny výrobný proces a integrovaný dodávateľský reťazec spoločnosti Glenmark je zameraný na to, aby nás udržal o krok vpred a aby sme tak mohli čeliť výzvam spojeným s rastom nášho podnikania.

V uplynulom roku naše najmodernejšie výrobné závody úspešne preverilo viac ako 100 zákazníkov a regulačných úradov vrátane americkej FDA a NHRA.

Zaviedli sme aj opatrenia na budovanie celofiremnej kultúry zabezpečenia kvality presadzujúcej prísne dodržiavanie predpisov.

Náš projekt odbavovacieho centra zhromažďuje spätnú väzbu od pacientov po celom svete a smeruje ju do príslušných častí organizácie,  čo nám pomáha zlepšovať produkty a procesy a zaisťovať bezpečnosť pacientov.

V súlade s naším modelom obohacovania života sme odhodlaní chrániť životné prostredie, ľudské zdravie a bezpečnosť naprieč všetkými našimi prevádzkami po celom svete.

Kľúčovým faktorom úspechu sú technológie. Spoločnosť Glenmark napríklad s predstihom investovala do systému ERP. Najnovším príkladom je systém track-and-trace, ktorý zavádzame s cieľom zvýšiť integritu našich produktov a bezpečnosť pacientov.

Najväčšou prednosťou spoločnosti Glenmark sú jej zamestnanci. Náš rôznorodý tím vedúcich pracovníkov pôsobiacich v kľúčových geografických oblastiach je odrazom skutočne globálneho charakteru našej organizácie.

Sme pyšní na našu filozofiu vyhľadávania talentovaných ľudí. Oslavujeme podnikateľského ducha tým, že zamestnancom umožňujeme samostatne hľadať spôsoby, ako zlepšiť naše obchodné výsledky.

Vzdelávacie centrum spoločnosti Glenmark sa zameriava na profesijný rozvoj, prehlbuje odborné funkčné znalosti, manažérske kompetencie a vodcovské schopnosti, a buduje tak vnútornú spôsobilosť organizácie.

ISay, naša platforma pre zapojenie zamestnancov, je založená na koncepcii nepretržitého počúvania a pretvára spätnú väzbu v konkrétne kroky, ktoré zamestnancom poskytujú zmysluplné riešenia.

V spoločnosti Glenmark oslavujeme nielen významné obchodné míľniky, ale aj každodenné drobné úspechy. Náš systém odmien a ocenení zahŕňa program U-excel, regionálne ocenenia a prestížne ceny predsedu predstavenstva za vynikajúce výsledky, ktoré oceňujú mimoriadne výkony s dopadom na obchodnú činnosť spoločnosti.

Náš záväzok však presahuje rámec obchodných produktov pre pacientov po celom svete a zahŕňa tiež úsilie o obohatenie života okolitých komunít. Naši zamestnanci napĺňajú motto obohacovania života radosťou z dávania, ktoré je výrazom ich spoločenskej uvedomelosti a citlivosti voči komunite.Každý zamestnanec prispieva svojím dielom k tomu, aby bola spoločnosť Glenmark vždy o krok vpred.