GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s.r.o.

Tomášikova 64
831 04 Bratislava 3
Slovenská republika

 T: +421 2 20 255 041
 Einfo-sk@glenmarkpharma.com
IČO: 35933526
IČ DPH/DIČ: SK2022002510

Etický kódex Glenmark

Všeobecné informácie:

info-sk@glenmarkpharma.com

Otázky a informácie medicínskeho charakteru,
otázky a sťažnosti na kvalitu liekov:

info-sk@glenmarkpharma.com
Slovak.PVG@glenmarkpharma.com

Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky:

Slovak.PVG@glenmarkpharma.com

Pre objednávky liekov cez emergentný systém kliknite na nižšie uvedený link:

https://elo.unipharma.sk

V prípade, že spojenie nefunguje použite email:

emergent@unipharma.sk