Úspešný COVID webinár na Slovensku

Glenmark SK usporiadal 18.februára 2021 prvý webinár k liečbe Covidu na tému „Nový problém si vyžaduje nové prístupy.“ Cieľom webináru bolo oboznámiť lekárov a farmaceutov s novými možnosťami liečby Covid-19.

V prvej časti seminára sa biochemik, Pavol Čekan, PhD., venoval téme očkovania. V rámci druhej časti, nazvanej “Domáca liečba Covid”, MUDr. Peter Lipovský poukázal na používanie fixnej kombinácie paracetamolu a ibuprofénu pri príznakoch ochorenia Covid-19, ktorá je na slovenskom trhu novinkou. Hlavným prínosom tretej časti webináru, ktorá sa týkala Favipiraviru, bola edukácia a predstavenie tejto, doposiaľ neznámej moleluky, lekárom a farmaceutom. Diskusia sa týkala najmä nových možností liečby Covid-19 na Slovensku, medzi ktoré patrí aj liečivo favipiravir.

O tom, že webinár mal skutočné veľký úspech, svedčia nie len témy, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne, ale aj počet lekárov a farmaceutov, ktorí sa webináru zúčastnili. Celkovo sa na webinár pripojilo 3 307 lekárov a farmaceutov (1 823 lekárov a 1 484 farmaceutov). Spomínaný seminár bol kreditovaný a trval necelé 2 hodiny. Primárnym cieľom ďalšieho webináru, ktorý sa uskutoční v apríli 2021, bude prezentácia výsledkov liečby favipiravirom.

Spoločnosť Glenmark SK chce týmto spôsobom naďalej pokračovať v edukácii lekárov a farmaceutov v oblasti liečby a príznakov ochorenia Covid-19 a pomôcť tak v boji proti pandémii na Slovensku.