GLENMARK SK podporil rekonštrukciu miestnosti SNOEZELEN

V rámci iniciatívy JOY OF GIVING v roku 2020, spoločnosť GLENMARK podporila základnú školu SZŠ CENADA finančným darom 1000 USD.

CENADA poskytuje poradenstvo v oblasti intelektového nadania vrátane nadania v spojení s inými prejavmi (napr. poruchy učenia, poruchy správania, vysokofunkčný autizmus). U každého piateho žiaka sa v školách CENAD-y vyskytuje aj pervazívna vývinová porucha (napr. Aspergerov syndróm). Vzdelávanie týchto detí vyžaduje podporný terapeutický a špeciálno-pedagogický servis a práve preto škola zriadila multisenzorickú miestnosť Snoezelen (špeciálne upravená multisenzorická miestnosť, v ktorej na jednotlivca pôsobia rôzne podnety, ako napríklad svetlá, hudba, vône, textúry, povrchy, ktoré pôsobia na všetky zmysly).

Žiaľ, kvôli silným dažďom v októbri 2020 museli miestnosť zatvoriť. Nahromadená voda začala zo strechy presakovať do miestnosti, kde sa na stene vytvorili plesne. Miestnosť Snoezelen akútne potrebovala rekonštrukciu a preto sme sa rozhodli, že im touto cestou pomôžeme a poskytneme im na znovuobnovenie Snoezelen v SZŠ CENADA finančný príspevok, aby mohli aj naďalej pomáhať deťom pri ich výučbe.

Vďaka finančnej podpore spoločnosti Glenmark sa v priebehu tohtoročného leta  podarilo zrekonštruovať terapeutickú miestnosť Snoezelen a deti tak môžu miestnosť opäť používať. Veľmi sa tešíme, že spoločnosť Glenmark mohla touto cestou prispieť na dobrú vec.