JOY OF GIVING 2020 ešte raz…

Minulý rok sa spoločnosť GLENMARK PHARMACEUTICALS SK rozhodla finančne prispieť ešte na jeden veľmi zaujímavý projekt. Finančným darom 1 000 USD sme potešili SZŠ CENADA (CENTRUM NADANIA, n.o.). CENADA poskytuje poradenstvo v oblasti intelektového nadania vrátane nadania v spojení s inými prejavmi (napr. poruchy učenia, poruchy správania, Aspergerov sydróm, vysokofunkčný autizmus). U každého piateho žiaka v školách CENAD-y sa vyskytuje aj pervazívna vývinová porucha (napr. Aspergerov syndróm).  Vzdelávanie týchto detí vyžaduje podporný terapeutický a špeciálno-pedagogický servis a práve preto škola zriadila multisenzorickú miestnosť SNOEZELEN.

Žiaľ, kvôli silným dažďom v októbri 2020 museli miestnosť zatvoriť. Nahromadená voda začala zo strechy presakovať do miestnosti, kde sa na stene vytvorili plesne. Miestnosť Snoezelen akútne potrebuje rekonštrukciu a preto sme sa rozhodli, že im touto cestou pomôžeme a poskytneme im na znovuobnovenie Snoezelen v SZŠ CENADA finančný príspevok, aby mohli aj naďalej pomáhať deťom pri ich výučbe.