GLENMARK POMÁHA UKRAJINE

ilustračný obrázok

Invázia ruských vojsk na Ukrajinu šokovala celý svet. Následky vojny však najviac zasiahli životy obyvateľov Ukrajiny, ktorí museli opustiť svoje domovy či rodiny. Osud Ukrajiny neostal nikomu ľahostajný a veľká vlna solidarity sa prehnala mnohými štátmi z celého sveta.

Pomoc na seba nenechala dlho čakať. Jednotlivci, rodiny, podnikatelia, spoločnosti, štátne inštitúcie, neziskové organizácie, obce, mestá…každý sa snažil poskytnúť pomoc či už v podobe finančnej, materiálnej alebo poskytnutím ubytovania a iných služieb.

Spoločnosť Glenmark SK sa takisto rozhodla vyjadriť podporu a to niekoľkými spôsobmi. V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR poskytla pomoc vo forme dodávky liekov, najmä analgetík (Cetalgen) a antibiotík (Klabax) v celkovej hodnote 137 790 €. Zamestnanci z OTC línie spoločnosti Glenmark SK z vlastnej iniciatívy venovali 2 000 kusov kalciového sirupu pre deti. Okrem pomoci s dodávkou potrebných liekov, sa spoločnosť Glenmark SK odhodlane chopila iniciatívy, aby našla a zaobstarala dočasné ubytovanie pre kolegov z Ukrajiny a ich rodiny.

V neposlednom rade patrí veľké poďakovanie aj samotným zamestnancom spoločnosti Glenmark SK, ktorí sa Ukrajine rozhodli pomôcť z vlastných prostriedkov.

 

ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA MIMORIADNE ÚSILIE!