ČO BY STE MALI VEDIEŤ – OFICIÁLNA TLAČOVÁ SPRÁVA

Glenmark sa stal prvou farmaceutickou spoločnosťou v Indii, ktorá získala od indického národného regulačného orgánu povolenie na výrobu pre perorálne antivirotikum favipiravir, určené na liečbu mierneho až stredne ťažkého COVID-19.

Favipiravir je v Japonsku schválený od roku 2014 na liečbu nových alebo znovu sa objavujúcich infekcií chrípkovým vírusom. Perorálne antivírusové liečivo favipiravir, ktoré zabraňuje replikačnej fáze životného cyklu vírusu, vykazuje klinické zlepšenie až o 88% v miernych až stredne ťažkých prípadoch COVID-19 a ponúka rýchle zníženie vírusovej záťaže.

Klinické zlepšenie bolo zaznamenané vo vekových skupinách od 20 do >90 rokov, vrátane pacientov s komorbídnymi stavmi, ako je cukrovka a srdcové choroby. Tieto objavy boli pozorované v randomizovanej, kontrolovanej klinickej štúdii fázy 3 uskutočnenej spoločnosťou Glenmark Pharmaceuticals.