LIEK NA PREDPIS

Trund

250 mg filmom obalené tablety

500 mg filmom obalené tablety

1000 mg filmom obalené tablety

Liečivo: levetiracetam

Popis lieku:
Je liek proti epilepsii (liek, ktorý sa používa na liečbu epileptických záchvatov).

TRUND sa používa:
• samostatne u dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov s novodiagnostikovanou epilepsiou na liečbu určitých foriem epilepsie. Epilepsia je choroba, pri ktorej má pacient opakované záchvaty (kŕče). Levetiracetam sa používa na liečbu formy epilepsie, pri ktorej záchvaty na začiatku ovplyvňujú iba jednu stranu mozgu, ale môžu sa potom rozšíriť na väčšiu plochu oboch strán mozgu (parciálne záchvaty s alebo bez sekundárnej generalizácie).
• ako prídavná liečba k iným antiepileptikám na liečbu:
– parciálnych záchvatov s generalizáciou alebo bez nej u dospelých, dospievajúcich, detí a dojčiat vo veku od jedného mesiaca.
– myoklonických záchvatov (čo sú krátke zášklby svalov alebo skupiny svalov) u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s juvenilnou myoklonickou epilepsiou.
– primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov (veľké záchvaty, vrátane straty vedomia) u pacientov vo veku od 12 rokov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou (druh epilepsie, o ktorej sa predpokladá, že má genetické príčiny).

Aktuálne dostupné balenia v SR

Sila Veľkosť balenia SPC PIL
250 mg tbl flm 30×250 mg
(blis.Al/PVC/PE/PVDC))
SPC > PIL >
500 mg tbl flm 100×500 mg
(blis.Al/PVC/PE/PVDC)
SPC > PIL >
1000 mg tbl flm 100×1000 mg
(blis.Al/PVC/PE/PVDC)
SPC > PIL >