LIEK NA PREDPIS

 

Telmark

80 mg filmom obalené tablety

Liečivo: telmisartan

Popis lieku:

Liek patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu II.

Liek sa používa:

  • na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku) u dospelých. “Esenciálny” znamená, že vysoký krvný tlak nie je spôsobený žiadnym iným stavom.
  • na zníženie srdcovo-cievnych príhod (ako je srdcový záchvat alebo cievna mozgová príhoda) u dospelých, ktorí sú rizikoví z dôvodu zníženého alebo zablokovaného zásobovania srdca alebo nôh krvou, mali cievnu mozgovú príhodu alebo majú vysoké riziko diabetu (cukrovky).

 

Aktuálne dostupné balenia v SR

Sila Veľkosť balenia SPC PIL
80 mg tbl flm 28×80 mg
(blis.Al/Al)
SPC > PIL >
80 mg tbl flm 98×80 mg
(blis.Al/Al)
SPC > PIL >