LIEK NA PREDPIS

 

Imatinib Glenmark

100 mg filmom obalené tablety

400 mg filmom obalené tablety

Liečivo: imatinib

Popis lieku:

Imatinib Glenmark je indikovaný na liečbu:

  • dospelých a pediatrických pacientov s novodiagnostikovanou chronickou myelocytovou leukémiou (CML) s pozitívnym (Ph+) chromozómom Philadelphia (bcr-abl), u ktorých sa transplantácia kostnej drene nepovažuje za liečbu 1. línie.
  • dospelých a pediatrických pacientov s Ph+ CML v chronickej fáze po zlyhaní liečby interferónom alfa alebo v akcelerovanej fáze alebo blastickej kríze.
  • dospelých a pediatrických pacientov s novodiagnostikovanou akútnou lymfoblastickou leukémiou s pozitívnym chromozómom Philadelphia (Ph+ ALL) v spojení s chemoterapiou.
  • dospelých pacientov pri relapse alebo refraktérnej Ph+ ALL ako monoterapia.
  • dospelých pacientov s myelodysplastickými/myeloproliferatívnymi ochoreniami (MDS/MPD) spojenými s preskupeniami génu receptora doštičkového rastového faktora (PDGFR).
  • dospelých pacientov s pokročilým hypereozinofilným syndrómom (HES) a/alebo chronickou eozinofilovou leukémiou (CEL) s preskupením FIP1L1-PDGFRα.

Imatinib je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) a dospelých pacientov s rekurentným a/alebo metastazujúcim DFSP, u ktorých nie je možný chirurgický zákrok.

Aktuálne dostupné balenia v SR

Sila Veľkosť balenia SPC PIL
100 mg tbl flm 60×100 mg
(blis.PVC/PE/PVDC/Al)
SPC > PIL >
400 mg tbl flm 30×400 mg
(blis.PVC/PE/PVDC/Al)
SPC > PIL >