LIEK NA PREDPIS

 

Glezisim

10 mg/20 mg tablety

10 mg/40 mg tablety

Liečivo: ezetimib, simvastatín

Popis lieku:
Liek obsahuje liečivá ezetimib a simvastatín. Používa sa na zníženie hladín celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterolu) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterolu). Liek sa používa u pacientov, ktorých hladina cholesterolu nie je dostatočne znížená pri dodržiavaní samotnej diéty. Je potrebné v diéte na zníženie hladiny cholesterolu pokračovať aj počas užívania tohto lieku.

Liek sa používa ako doplnok k diéte na zníženie hladiny cholesterolu u osôb, ktoré majú:

• zvýšenú hladinu cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a non-familiárna]) alebo zvýšené hladiny tukov v krvi (zmiešaná hyperlipidémia):

– ktorá nie je dostatočne kontrolovaná samotným statínom,

– kvôli ktorým užívajú statín a ezetimib ako samostatné tablety.

• dedičné ochorenie (homozygotná familiárna hypercholesterolémia), ktoré zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi.

• srdcové ochorenie. Liek znižuje riziko srdcového infarktu, cievnej mozgovej príhody, chirurgického zákroku na zvýšenie prietoku krvi v srdci alebo hospitalizácie z dôvodu bolesti hrudníka.

Aktuálne dostupné balenia v SR

Sila Veľkosť balenia SPC PIL
20 mg tbl 28×10 mg/20 mg
(blis.PVC/Al/OPA/Al)
SPC > PIL >
20 mg tbl 98×10 mg/20 mg
(blis.PVC/Al/OPA/Al)
SPC > PIL >
40 mg tbl 28×10 mg/40 mg
(blis.PVC/Al/OPA/Al)
SPC > PIL >
40 mg tbl 98×10 mg/40 mg
(blis.PVC/Al/OPA/Al)
SPC > PIL >