LIEK NA PREDPIS

 

Ezetimibe Glenmark

10 mg tablety

Liečivo: ezetimib

Popis lieku:
Liek obsahuje liečivo ezetimib a účinkuje tak, že znižuje cholesterol vstrebávaný v tráviacom trakte. Používa sa na zníženie hladiny celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Liek okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol). Prispieva k účinku statínov na znižovanie cholesterolu, čo je skupina liekov, ktorá znižuje cholesterol, ktorý si telo samo tvorí.

Používa sa:

• u pacientov, u ktorých nie je možné kontrolovať hladiny cholesterolu len pomocou diéty na zníženie cholesterolu. Počas užívania tohto lieku je potrebné aj naďalej dodržiavať diétu na zníženie cholesterolu.

• ako doplnok k diéte na zníženie cholesterolu pri:

– zvýšenej hladine cholesterolu v krvi (primárnej hypercholesterolémii [heterozygotná familiárna a non-familiárna]). Môže sa užívať samostatne, ak liečba statínom nie je vhodná alebo tolerovaná, alebo spolu so statínom, ak nie je hladina vášho cholesterolu dostatočne kontrolovaná samotným statínom.

– dedičnom ochorení, ktoré zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi (známom ako homozygotná familiárna hypercholesterolémia) spolu so statínom, prípadne inou liečbou.

Ak má pacient chorobu srdca, liek v kombinácii s liekmi na znižovanie cholesterolu nazývanými statíny, znižuje riziko infarktu, cievnej mozgovej príhody, chirurgického zákroku na zvýšenie prietoku krvi v srdci alebo hospitalizácie z dôvodu bolesti hrudníka.

Aktuálne dostupné balenia v SR

Sila Veľkosť balenia SPC PIL
10 mg tbl 30×10 mg
(blis.PVC/Aclar/Al)
SPC > PIL >
10 mg tbl 98×10 mg
(blis.PVC/Aclar/Al)
SPC > PIL >