LIEK NA PREDPIS

 

Bendamustine Glenmark

2,5 mg/ml prášok na prípravu infúzneho koncentrátu

Liečivo: bendamustín

Popis lieku:

– Liečba prvej línie chronickej lymfocytárnej leukémie (štádia B alebo C podľa Binet) u pacientov, pre ktorých nie je vhodná kombinovaná chemoterapia obsahujúca fludarabín.

– V monoterapii na liečbu indolentného non-Hodgkinovho lymfómu u pacientov, u ktorých došlo k progresii počas liečby rituximabom alebo režimom zahŕňajúcim rituximab alebo počas 6 mesiacov po takejto liečbe.

– Liečba prvej línie mnohopočetného myelómu (štádiá II s progresiou alebo štádia III podľa Durie-Calmony) v kombinácii s prednizónom u pacientov nad 65 rokov, pre ktorých nie je vhodná autológna transplantácia kmeňových buniek a ktorí v čase diagnózy trpia klinickou neuropatiou, čo vylučuje použitie terapie obsahujúcej talidomid alebo bortezomib.

 

Aktuálne dostupné balenia v SR

Sila Veľkosť balenia SPC PIL
25 mg plc ifo 5×25 mg
(liek.inj.skl.jantárová)
SPC > PIL >
25 mg plc ifo 20×25 mg
(liek.inj.skl.jantárová)
SPC > PIL >
100 mg plc ifo 5×100 mg
(liek.inj.skl.jantárová)
SPC > PIL >