LIEK NA PREDPIS

 

Asthmex 50 mikrogramov

100 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok

250 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok

500 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok

Liečivo: salmeterol/flutikazónpropionát

Terapeutické indikácie

Astma
Asthmex je indikovaný na pravidelnú liečbu astmy vtedy, keď je vhodné použiť kombináciu liečiv (dlhodobo pôsobiaceho β2-agonistu a inhalačného kortikosteroidu):

– u pacientov, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačným krátkodobo pôsobiacim β2-agonistom používaným podľa potreby

alebo

– u pacientov, ktorých stav už je dostatočne kontrolovaný dvojicou liečiv a to inhalačným kortikosteroidom, aj dlhodobo pôsobiacim β2-agonistom.

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Asthmex je indikovaný na symptomatickú liečbu pacientov s CHOCHP, s FEV1 < 60% referenčných hodnôt (pred podaním bronchodilatancia) a s opakovanými exacerbáciami v anamnéze, u ktorých aj napriek pravidelnej liečbe bronchodilatanciami pretrvávajú významné príznaky.

 

Aktuálne dostupné balenia v SR

Sila Veľkosť balenia SPC PIL
100 mg plv ido 1×60 dávok
(blis.OPA/Al/PVC/Al/PET/papier+inhalátor)
SPC > PIL >
250 mg plv ido 1×60 dávok
(blis.OPA/Al/PVC/Al/PET/papier+inhalátor)
SPC > PIL >
500 mg plv ido 1×60 dávok
(blis.OPA/Al/PVC/Al/PET/papier+inhalátor)
SPC > PIL >