LIEK NA PREDPIS

Aktuálne dostupné balenia v SR

Sila Veľkosť balenia SPC PIL
20 mg tbl flm 28×20 mg
(blis.PVC/PE/PVDC/Al)
SPC > PIL >

Despra

20 mg filmom obalené tablety

Liečivo: escitalopram

Popis lieku:
Despra obsahuje liečivo escitalopram. Escitalopram patrí do skupiny antidepresív, ktoré sa nazývajú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI). Tieto lieky pôsobia na sérotonínový systém v mozgu zvyšovaním hladiny sérotonínu. Poruchy sérotonínového systému sa považujú za dôležitý faktor v rozvoji depresie a príbuzných ochorení.

Despra obsahuje escitalopram a používa sa na liečbu depresie (veľkej depresívnej epizódy) a úzkostných porúch (ako je panická porucha s agorafóbiou alebo bez nej, sociálna úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantno – kompulzívna porucha).

Pacienti by mali byť liečení dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov a viac. Plný účinok lieku sa prejaví až po niekoľkých týždňoch užívania. Liečba sa má pravidelne individuálne prehodnocovať.